Mám záujem
Mám záujem

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické panely sú ideálnym riešením pre tých, ktorým záleží na úsporách a zároveň na prírode. Pomocou takéhoto systému môžete vyrábať elektrinu, ktorú potom sami spotrebujete prípadne predáte do siete distribútorovi elektriny. Fotovoltaika (FV) ako taká má veľké možnosti využitia, na ohrev teplej vody pomocou elektrickej špirály. Panely je možné skombinovať s inými zariadeniami na čerpanie obnoviteľných zdrojov energie, napríklad tepelné čerpadlá, rekuperácie vzduchu a iné. Je možné efektívne skombinovať takmer čokoľvek.

Pre zníženie nákladov na prípravu tepla pre kúrenie, ohrev bazénu , pre chladenie a ohrev teplej úžitkovej vody je vhodné zapojiť FV systém . Pri návrhu FV systému je dôležité zadefinovať požiadavky, účel využitia FV energie s ohľadom na zriaďovacie náklady a návratnosť inštalovaného systému. Výhodou FV ohrevu vody oproti termickému ohrevu je v jednoduchosti inštalácie bez čerpadiel, trubiek, výmeny kvapaliny, zanedbateľné prestupy múrmi, možnosť umiestniť FV panely aj ďaleko od bojleru (napr. na pozemku). FV panely nikdy nezamrznú ani sa neprehrejú. Nulové náklady na prevádzku a servis. Rovnomernejšie solárne zisky v priebehu roka oproti fototermickým systémom.

FV panely Vám zabezpečia energiu zo slnka zdarma, bez akýchkoľvek poplatkov za prevádzku. Servisné úkony sú minimálne (len v prípade potreby).

Fotovoltaický systém + tepelné čerpadlo +  energetická záloha objektu

FV systém je navrhnutý ako hybridný systém fotovoltaickej energie a verejnej elektrickej energie so zálohovaním. Výkon zabezpečuje pokrytie prevádzky tepelného čerpadla v priemere na 70% , prevádzku obehových a cirkulačných čerpadiel, prevádzku chladničky, mrazničky, bezpečnostných systémov, prevádzku otvárania a zatvárania brán.

V prípade nedostatku FV energie si systém domieša energiu z verejnej elektrickej siete. Ak je použité tepelné čerpadlo na chladenie je návratnosť investície do FV systému rýchlejšia, pretože v lete je dostatok svetla skoro na 100% prevádzky chladenia. Systém slúži pri výpadku verejnej elektrickej siete na zálohovanie systému kúrenia, obehových čerpadiel, chladničky, mrazničky , bezpečnostných systémov a prevádzku otvárania a zatvárania brán.

Fotovoltaický systém + ohrev vody + podpora vykurovania objektu

Úspora nákladov na ohrev vody až 60%

Pri takomto spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete s významným šetrením finančných prostriedkov.

Zapojenie – predohrev vody

Pre zníženie nákladov na ohrev teplej úžitkovej vody je vhodné zapojiť fotovoltický systém na predohrev vody . Zapájajú sa pred plynový alebo elektrický kotol , tepelné čerpadlo so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody. Výhodou zapojenia na predohrev je, že pri dostatku fotovoltickej elektrickej energie celú potrebu ohrevu teplej úžitkovej vody zabezpečí fotovoltický systém a nie je potrebné platiť na energiu z distribučnej siete. V prípade nepriaznivého počasia predohrev čiastočne predohreje teplú úžitkovú vodu a primárny zdroj dohreje na požadovanú teplotu. Pre efektívne využívanie spotreby teplej úžitkovej vody a pre bezpečnosť, je vhodné na výstupe zo zásobníka teplej vody inštalovať regulačný ventil a nastaviť bezpečnú teplotu výstupnej teplej vody. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť až 60% prípravy teplej úžitkovej vody pre 4-člennú domácnosť.

Zapojenie – dohrev vody

Primárnym zdrojom na ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečené ohriatie vody v zásobníku na požadovanú teplotu cca 40°C – 45 °C . Fotovoltickým systémom sa zabezpečuje dohriatie teplej úžitkovej vody až na najvyššiu možnú teplotu cca 80 °C. Pre efektívne využívanie spotreby teplej úžitkovej vody a pre bezpečnosť je vhodné na výstupe zo zásobníka teplej vody inštalovať regulačný ventil a nastaviť bezpečnú teplotu výstupnej teplej vody. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť až 40% prípravy teplej úžitkovej vody pre 4-člennú domácnosť pri zabezpečení vždy dostupnej požadovanej teplej vody.

Rozlišujeme 3 typy fotovoltaických systémov:

Máte záujem?
Kontaktujte nás a my vám s radosťou vysvetlíme, poradíme a vyberieme najvhodnejšiu variantu.
Ak budete chcieť, tak aj dotáciu za vás vybavíme.
Kontaktovať nás