Mám záujem
Mám záujem

Rodinný dom z pod Ľubovnianskeho hradu: Fotovoltaická elektráreň HUAWEI

Požiadavka od klienta bola aby sa vyrobená energia z fotovoltaiky použila na fungovanie tepelného čerpadla a chodu rodinného domu. Našou výzvou bolo nainštalovať panely na členitú strechu, ktorá bola orientovaná na viac svetových strán. Napriek hustej zástavbe rodinných domov sa nám podarilo vhodne umiestniť FV panely na strechu na dve svetové strany, ktoré zabezpečujú dlhodobý prísun energie. Menič, ktorý bol pri inštalácií použitý je HUAWEI SUN 2000  8 KTL M1-3 fázový. Celkovo sme nainštalovali 18 panelov s celkovým výkonom 8 100 W. Klient bude využívať virtuálnu batériu na uskladnenie nespotrebovanej elektrickej energie.

Zhrnutie:

  • 18 panelov značky Longi s výkonom 450W
  • Menič HUAWEI SUN 2000  8 KTL M1-3 fázový
  • Inštalácia na škridlu
  • Vybavená dotácia z projektu Zelená domácnostiam 1 500 €
  • Virtuálna batéria od 2 € mesačne
Použité technológie