Mám záujem
Mám záujem

Podlahové vykurovanie


Naše systémy veľkoplošného vykurovania sú rovnocenne využiteľné aj pre chladenie a to najmä obytných stavieb. Takýto systém zníženia teploty interiéru v letnom období predstavuje užívateľsky komfortnejší a úspornejší spôsob chladenia. Na rozdiel od klasických klimatizácii, ktoré patria v obytných objektoch skôr minulosti.

Prínosy patentového riešenia PYD Thermosysteme

Z nižšie uvedeného grafu je zrejmé, že prívodná teplota vstupujúce do vykurovacieho systému hrá podstatnú úlohu v energetickej rovnováhe tepelných čerpadiel. Modrá krivka znázorňuje priebeh teploty vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote pri aplikácii systému PYD Thermosysteme. Červená krivka znázorňuje rovnaký priebeh, avšak pri klasickom podlahovom vykurovaní.

Na základe skúseností vieme, že max. teplota vykurovacej vody, ktorá umožňuje ekonomicky výhodnú inštaláciu tepelných čerpadiel je cca. 35˚C. Aj výrobcovia klasických podlahových vykurovaní deklarujú, že hodnoty teplôt vykurovacej vody sú väčšiu časť sezóny nižšie, ale už samotné nastavenie vykurovacej krivky reflektuje tieto max. teploty a napr. zvýšenie max. teploty vykurovacej vody z 35˚C na 45˚C zodpovedá o cca. 28,6% zvýšeniu teploty vody počas celej doby vykurovania.

Na výslednú efektívnosť tepelných čerpadiel má samozrejme okrem iných faktorov veľký vplyv aj správanie užívateľov, kvalita systému merania a regulácie a aj priebežné sledovanie pracovných parametrov a spotrieb elektrickej energie voči vyrobenému množstvu tepla.

Z vyššie uvedeného vyplýva požiadavka koncipovať systémy vykurovania v synergii s tepelnými čerpadlami. Táto požiadavka predpokladá kombináciu tepelných čerpadiel s vysoko účinnými systémami, ktoré produkujú vysoký výkon a komfort už pri čo najnižších teplotách vykurovacej vody. Systémy PYD Thermosysteme tak tvoria základ pre optimálnu interakciu s tepelnými čerpadlami, alebo aj inými obnoviteľnými, popr. netradičnými zdrojmi tepla.

Pri tejto kombinácii sú teploty vykurovacej vody okolo 35˚C zriedkavé (táto návrhová teplota sa objavuje v podkladoch výrobcov pre určenie efektívnosti tepelných čerpadiel, pri súčasnej vonkajšej teplote vzduchu 2˚C). Reálne pri systémoch PYD Thermosysteme dosahujeme priemerné teploty vykurovacej vody už okolo 25˚C počas veľkej časti vykurovacej sezóny. Takto sú potom výrobcami udávané sezónne parametre tepelných čerpadiel nie len dodržané, ale často aj prekročené v prospech užívateľa.

Image

Toto dokazujú aj merania na Mníchovskej technickej vysokej škole, kde pri systéme PYD Thermosysteme boli namerné vykony 45 W/m2 pri povrchovej teplote podlahy 23˚C. Pri klasickom podlahovom vykurovaní bol totožný výkon nameraný až pri povrchovej teplote podlahy 24,5˚C. To je až o 50% viac vo vzťahu k povrchovej teplote podlahy a teploty vzduchu.

Image

Podlahové vykurovanie/chladenie

PYD-ALU® FLOOR Nass

PYD-ALU® FLOOR Nass je jednoducho geniálne riešenie k optimálnemu využitiu a odovzdávaniu energie. Kombinuje vysokú úroveň tepelnej pohody s vynikajúcimi možnosťami regulácie.

Ako mokrý systém inštalácie do poteru, je navrhnutý či už pre cementové potery, alebo v špeciálnej úprave pre anhydritové potery. Ľahká a rýchla inštalácia podľa DIN EN 1264 a odpovedajúca patentu PYD®. Ponúkame bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zabezpečenú nezávislou poisťovacou spoločnosťou. Záručná doba je 10 rokov.

Systém bol podrobený skúškam pre vodné systémy podlahového vykurovania a chladenia DIN EN 1264, časť 1-5.

PYD-ALU® FLOOR Trocken

PYD-ALU® FLOOR Trocken  je navrhnutý pre aplikáciu v kombinácii s drevenými parketami, palubovkami a krytinami pre suchú výstavbu (sádrocelulózové dosky, cementotrieskové dosky atď.).

Ľahká a rýchla inštalácia podľa DIN EN 1264 a odpovedajúca patentu PYD®. Ponúkame bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zabezpečenú nezávislou poisťovacou spoločnosťou. Záručná doba je 10 rokov.

Tepelné výkony stanovené meraniami podľa DIN 4726, výroba jednotlivých komponentov podľa ISO 9001, DIN 4721, CE.

PYD®-FLOORCLIP

PYD®-FLOORCLIP je systém pre jednoduchú, cenovo výhodnú montáž. Vhodné pre inštalácie, ktoré nekladú veľké nároky na energetické efektívne riešenia súčasnosti.

Ľahká a rýchla inštalácia podľa DIN EN 1264 a odpovedajúca štandardom PYD®. Ponúkame bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zabezpečenú nezávislou poisťovacou spoločnosťou. Záručná doba je 10 rokov.

Systém bol podrobený skúškam pre vodné systémy podlahového vykurovania a chladenia DIN EN 1264, časť 1-5.

Máte záujem?
Kontaktujte nás a my vám s radosťou vysvetlíme, poradíme a vyberieme najvhodnejšiu variantu.
Ak budete chcieť, tak aj dotáciu za vás vybavíme.
Kontaktovať nás