Mám záujem
Mám záujem

Dotácie

Základné podmienky podpory :

Podmienky pre nehnuteľnosť:

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností ako rodinný dom, rozostavaný rodinný dom, alebo iná budova slúžiaca na rodinné bývanie, pričom žiadateľ musí mať v tejto budove trvalý pobyt.

Inštalácia a zhotoviteľ:

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má s Agentúrou pre obnoviteľné zdroje energie (SIEA) podpísanú zmluvu najneskôr do termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Zariadenie musí byť zaradené v zozname oprávnených zariadení SIEA do termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Obmedzenia pre podnikateľské subjekty:

Podpora je určená pre domácnosti, a preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, ani nesmie byť v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Predmet podpory:

Cieľom je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE. Typy zariadení sú členené podľa druhu:

a) Fotovoltické panely (výroba elektriny).

b) Slnečné kolektory (výroba tepla).

c) Tepelné čerpadlá (výroba tepla).

d) Veterné turbíny (výroba elektriny).

e) Kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet (výroba tepla).

Konkrétny typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie Agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (SIEA).

Oprávnení žiadatelia na požiadanie o príspevok na inštaláciu zariadení v domácnostiach sú:

a) Fyzická osoba vlastniaca rodinný dom.

b) Fyzické osoby bezpodieloví spoluvlastníci rodinného domu.

c) Fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podieloví spoluvlastníci rodinného domu a majú právo rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov.

Sú stanovené podmienky pre všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov týkajúce sa vlastníctva, obchodného majetku, nákladov na energiu, prenájmu a iných obmedzení.

Overenie oprávnenosti:

Splnenie podmienok oprávnenosti užívateľa sa preukazuje čestným vyhlásením. SIEA je oprávnená vykonať overenie pravdivosti čestného vyhlásenia prostredníctvom získania relevantných informácií alebo výkonom kontroly na mieste.

Bližšie informácie a podmienky na stránke https://zelenadomacnostiam.sk/  

Výška dotácie pri Tepelných čerpadlách:

Očakavaná dotacia "Zelená domácnostiam" sadzba dotácia bez 15% sadzba +15% dotácia s 15%
1 NORDIS OPTIMUS PRO HOP6WODU + HOP60WIDU 380 -2660 437 -3059
2 NORDIS OPTIMUS PRO HOP8WODU + HOP100WIDU 380 -3040 437 -3496
3 NORDIS OPTIMUS PRO HOP10WODU + HOP100WIDU 380 -3420 437 -3933
4 NORDIS OPTIMUS PRO HOP8WODU + HOP100WIDU3 380 -3040 437 -3496
5 NORDIS OPTIMUS PRO HOP10WODU + HOP100WIDU3 380 -3420 437 -3933
6 NORDIS OPTIMUS PRO HOP12WODU3 + HOP160WIDU3 380 -3800 437 -4370
7 NORDIS OPTIMUS PRO HOP16WODU3 + HOP160WIDU3 380 -3800 437 -4370
8 NORDIS OPTIMUS PRO HOP6WODU + HOP100/190IDU 380 -2660 437 -3059
9 NORDIS OPTIMUS PRO HOP8WODU + HOP100/190IDU 380 -3040 437 -3496
10 NORDIS OPTIMUS PRO HOP10WODU + HOP100/190IDU 380 -3420 437 -3933
11 NORDIS OPTIMUS PRO HOP6WODU + HOP100/190IDU3 380 -2660 437 -3059
12 NORDIS OPTIMUS PRO HOP8WODU + HOP100/190IDU3 380 -3040 437 -3496
13 NORDIS OPTIMUS PRO HOP10WODU + HOP100/190IDU3 380 -3420 437 -3933
14 NORDIS OPTIMUS PRO HOP12WODU3 + HOP160/240IDU3 380 -3800 437 -4370
15 NORDIS OPTIMUS PRO HOP16WODU3 + HOP160/240IDU3 380 -3800 437 -4370
16 OPTIMUS PRO MONO HOP6WMONO 380 -2280 437 -2622
17 OPTIMUS PRO MONO HOP8WMONO 380 -3040 437 -3496
18 OPTIMUS PRO MONO HOP10WMONO 380 -3420 437 -3933
19 OPTIMUS PRO MONO HOP12WMONO3 400V/16A 380 -3800 437 -4370
20 OPTIMUS PRO MONO HOP16WMONO3 400V/16A 380 -3800 437 -4370
21 OPTIMUS PRO MONO HOP18WMONO3 400V/20A 380 -3800 437 -4370
22 OPTIMUS PRO MONO HOP22WMONO3 400V/20A 380 -3800 437 -4370
23 OPTIMUS PRO MONO HOP26WMONO3 400V/25A 380 -3800 437 -4370
24 OPTIMUS PRO MONO HOP30WMONO3 400V/25A 380 -3800 437 -4370
25 Buderus Logatherm WPL4 AR T E 190L 380 -1520 437 -1748
26 Buderus Logatherm WPL6 AR T E 190L 380 -1900 437 -2185
27 Buderus Logatherm WPL8 AR T E 190L 380 -3040 437 -3496
28 Buderus Logatherm WPL11 AR T E 190L 380 -3800 437 -4370
29 Buderus Logatherm WPL14 AR T E 190L 380 -3800 437 -4370
30 Buderus Logatherm WPL4 AR E 380 -1520 437 -1748
31 Buderus Logatherm WPL6 AR E 380 -1900 437 -2185
32 Buderus Logatherm WPL6 AR S+ E 380 -2280 437 -2622
33 Buderus Logatherm WPL8 AR E 380 -3040 437 -3496
34 Buderus Logatherm WPL11 AR E 380 -3800 437 -4370
35 Buderus Logatherm WPL14 AR E 380 -3800 437 -4370
36 Buderus Logatherm WPLS4.2 T190 COMFORT 380 -2280 437 -2622
37 Buderus Logatherm WPLS8.2 T190 COMFORT 380 -2660 437 -3059
38 Buderus Logatherm WPLS11.2 T190 COMFORT 380 -3800 437 -4370
39 Buderus Logatherm WPLS15.2 T190 COMFORT 380 -3800 437 -4370
40 Buderus Logatherm WPLS4.2 E COMFORT 380 -2280 437 -2622
41 Buderus Logatherm WPLS8.2 E COMFORT 380 -2660 437 -3059
42 Buderus Logatherm WPLS11.2 E COMFORT 380 -3800 437 -4370
43 Buderus Logatherm WPLS15.2 E COMFORT 380 -3800 437 -4370
44 IVT AirSplit 304-S + IVT AirModule Split 4-9 E6 380 -1900 437 -2185
45 IVT AirSplit 306-S + IVT AirModule Split 4-9 E6 380 -2280 437 -2622
46 IVT AirSplit 308-S + IVT AirModule Split 4-9 E6 380 -3040 437 -3496
47 IVT AirSplit 309-S + IVT AirModule Split 4-9 E6 380 -3420 437 -3933
48 IVT AirSplit 310-T + IVT AirModule Split 10-14 E6 380 -3800 437 -4370
49 IVT AirSplit 312-T + IVT AirModule Split 10-14 E6 380 -3800 437 -4370
50 IVT AirSplit 314-T + IVT AirModule Split 10-14 E6 380 -3800 437 -4370
51 IVT AirSplit 304-S + IVT AirBox Split 4-9 E6 380 -1900 437 -2185
52 IVT AirSplit 306-S + IVT AirBox Split 4-9 E6 380 -2280 437 -2622
53 IVT AirSplit 308-S + IVT AirBox Split 4-9 E6 380 -3040 437 -3496
54 IVT AirSplit 309-S + IVT AirBox Split 4-9 E6 380 -3420 437 -3933
55 IVT AirSplit 310-T + IVT AirBox Split 10-14 E6 380 -3800 437 -4370
56 IVT AirSplit 312-T + IVT AirBox Split 10-14 E6 380 -3800 437 -4370
57 IVT AirSplit 314-T + IVT AirBox Split 10-14 E6 380 -3800 437 -4370
58 AIR X 70 + Airmodule E9 380 -1900 437 -2185
59 AIR X 90 + Airmodule E9 380 -3040 437 -3496
60 AIR X 130 + Airmodule E15 380 -3800 437 -4370
61 AIR X 170 + Airmodule E15 380 -3800 437 -4370
62 AIR X 70 + Airmodule E9 S 380 -1900 437 -2185
63 AIR X 90 + Airmodule E9 S 380 -3040 437 -3496
64 AIR X 130 + Airmodule E15 S 380 -3800 437 -4370
65 AIR X 170 + Airmodule E15 S 380 -3800 437 -4370
66 AIR X 70 + AirBox E 50-90 380 -1900 437 -2185
67 AIR X 90 + AirBox E 50-90 380 -3040 437 -3496
68 AIR X 130 + AirBox E 130-170 380 -3800 437 -4370
69 AIR X 170 + AirBox E 130-170 380 -3800 437 -4370
70 AIR X 70 + AirBox S 50-90 380 -1900 437 -2185
71 AIR X 90 + AirBox S 50-90 380 -3040 437 -3496
72 AIR X 130 + AirBox S 130-170 380 -3800 437 -4370
73 AIR X 170 + AirBox S 130-170 380 -3800 437 -4370
74 FMA-14I2HD/DVO 380 -1140 437 -1577
75 FMA-18I2HD/DVO 380 -1520 437 -1957
76 FMA-27I3HD/DVO 380 -1900 437 -2337
77 FMA-32I4HD/DVO 380 -2660 437 -3097
78 NOVA NDI/NDO-NOV09TC1 380 -760 437 -1197
79 NOVA NDI/NDO-NOV12TC1 380 -760 437 -1197
80 NOVA NDI/NDO-NOV18TC1 380 -1520 437 -1957
81 NOVA NDI/NDO-NOV24TC1 380 -1900 437 -2337
82 ORION PRO NDI/NDO-OP09TC1 380 -760 437 -1197
83 ORION PRO NDI/NDO-OP12TC1 380 -760 437 -1197
84 ORION PRO NDI/NDO-OP18TC1 380 -1140 437 -1577
85 ORION PRO NDI/NDO-OP24TC1 380 -1900 437 -2337
86 SIRIUS NDI/NDO-S09TC1/TC2 380 -760 437 -1197
87 SIRIUS NDI/NDO-S12TC1/TC2 380 -760 437 -1197
88 SIRIUS NDI/NDO-S18TC1/TC2 380 -1140 437 -1577
89 SIRIUS NDI/NDO-S24TC1/TC2 380 -1520 437 -1957

Výška dotácie pri fotovoltických systémoch:

panelov Wattov/500 kWattov sadzba dotácia v € sadzba+15% v € dotácia +15%
4 2000 2 500 -1000 575 -1150
6 3000 3 500 -1500 575 -1725
8 4000 4 500 -2000 575 -2300
10 5000 5 500 -2500 575 -2875
12 6000 6 500 -3000 575 -3450
14 7000 7 500 -3500 575 -4025
16 8000 8 500 -3500 575 -4025
18 9000 9 500 -3500 575 -4025
20 10000 10 500 -3500 575 -4025
22 11000 11 500 -3500 575 -4025
24 12000 12 500 -3500 575 -4025