Mám záujem
Mám záujem

Dotácie

Kedy je možné žiadať o poukážku v projekte Zelená domácnostiam

Termín spustenia podávania žiadostí: 13.6.2022 o 15.00 h

Termín spustenia vydávania poukážok: 28.6.2022

Termín ukončenia podávania žiadostí: 31.10.2023

Vyčlenená suma: 30 000 000 €

Podporované zariadenie Maximálna podpora
na inštaláciu
Podávanie žiadostí
Kotly na biomasu 1 500 € Otvorené
Fotovoltické panely 1 500 € Otvorené
Slnečné kolektory 1 750 € Otvorené
Tepelné čerpadlá 3 400 € Otvorené

* UPOZORNENIE: Zelený reštart pre Zelenú domácnostiam

Kedy bolo možné žiadať o poukážky v projekte Zelená domácnostiam

Podporované zariadenie Termín spustenia podávania žiadostí Termín ukončenia podávania žiadostí* Vyčlenená suma Maximálna podpora
na inštaláciu
Stav zásobníka
Tepelné čerpadlá 16.5.2022, 15.00 h 31.5.2022, 11.00 h 15 000 000 3 400 € Pozastavené
Kotly na biomasu 1 500 € Pozastavené

* Alebo skôr, ak podané žiadosti prekročia vyčlenenú sumu.