Mám záujem
Mám záujem

Spojenie fotovoltickej elektrárne a tepelného čerpadla v Spišskej Teplici

V novostavbe v Spišskej Teplici sme nainštalovali fotovoltickú elektráreň s výkonom 11000 W s 5 kW batériovým úložiskom a 16 kW tepelné čerpadlo NORDIS OPTIMUS PRO MONO HOP16WMONO3. Majiteľka nehnuteľnosti sa rozhodla pre ekologický prístup a na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody zvolila tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo NORDIS je navrhnuté na efektívne získavanie tepelnej energie z okolitého prostredia, čo predstavuje technologický zázrak.

Spojenie fotovoltiky a tepelného čerpadla umožňuje významné úspory nákladov. Tento systém má potenciál znížiť výdavky na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody až o 90 %. Tento ekologický prístup nie len znižuje náklady majiteľke nehnuteľnosti, ale aj prispieva k ochrane životného prostredia v dôsledku menšej spotreby fosílnych palív.

Použité technológie