Mám záujem
Mám záujem

Inštalácia solárnych panelov a batériového úložiska Huawei v obci Mlynica.

Inštalácia solárnych panelov a batériového úložiska Huawei v malej dedinke Mlynica pod Vysokými Tatrami je skvelým príkladom využitia obnoviteľných zdrojov energie a technológií pre sebestačnú produkciu elektrickej energie. Tu je podrobný popis inštalácie:

  1. Solárne panely: Na strešnú krytinu z pálenej škridle bola inštalovaná hliníková konštrukcia s 12 solárnymi panelmi s celkovým výkonom 5520 W. Jednotlivé panely mali výkon 460 W. Tieto panely budú zbierať slnečné žiarenie a prevádzať ho na elektrickú energiu.
  2. Batériové úložisko Huawei: Batériové úložisko s kapacitou 5 kWh od spoločnosti Huawei bude slúžiť na ukladanie nadbytočnej vyrobené elektrickej energie zo solárnych panelov. Táto energia bude uložená do batérií a môže byť neskôr využitá, keď slnečné žiarenie nie je k dispozícii, alebo je spotreba elektrickej energie vyššia ako produkcia zo solárnych panelov.
  3. Menič Huawei SUN 2000 – 6KTL-M1 hybrid: Menič je zodpovedný za prevod a distribúciu elektrickej energie medzi solárnymi panelmi, batériami a elektrickou sietou. Tento hybridný menič umožňuje efektívne využívanie energie zo solárnych panelov a batérií a zároveň pripojenie k elektrickej sieti v prípade potreby.
  4. Virtuálna batéria: Okrem fyzického batériového úložiska môže klient využívať aj tzv. virtuálnu batériu. Ide o možnosť využitia batériovej kapacity, ktorá je dostupná prostredníctvom softvérových a technologických riešení, ktoré umožňujú využívať úložný kapacitu v iných lokalitách, alebo vo virtuálnom priestore.

Takáto inštalácia umožňuje klientovi využívať obnoviteľné zdroje energie na vlastnú spotrebu, čo nielenže môže viesť k zníženiu nákladov na elektrickú energiu, ale aj k zníženiu environmentálneho odtlačku a závislosti od konvenčných zdrojov energie. Je to skvelý príklad udržateľného a environmentálneho riešenia pre domácnosť.

Použité technológie