Mám záujem
Mám záujem

Rodinný dom Gánovce: Fotovoltaická elektráreň HUAWEI

Klient nás oslovil s požiadavkou aby vyrobená energia z fotovoltaických panelov bola čo najefektívnejšie využitá od prvého momentu počas celého dňa. Energia sa bude využívať na všetky spotrebiče, ktoré má klient v domácnosti, od varnej dosky až po chod tepelného čerpadla. Rozloženie panelov bolo na dve svetové strany- východ a juh čím sme zabezpečili dlhotrvajúcu výrobu energiu. Na montáž sme použili hliníkové profily na trapézovú krytinu. Použité panely boli s výkonom 450 W značky Longi. Menič, ktorý sme použili pri tejto inštalácií bol značky HUAWEI s výkonom 10 kW.

Nespotrebovaná elektrická energia sa ukladá do virtuálnej batérie. Prevádzkové náklady sú od 2€/mesačne, záleží od poskytovateľa virtuálnej batérie.

Zhrnutie:

  • 22 panelov značky Longi
  • Menič HUAWEI SUN 2000 10 KTL M1
  • Inštalácia na trapézový plech
  • Vybavená dotácia z projektu Zelená domácnostiam pre klienta 1 500 €
Použité technológie