Mám záujem
Mám záujem

Spišská Teplica, Poprad

  • 8 panelov FVE 2,2 kW
  • TUV 200l bojler zdroj energie na ohrev vody je FVE
  • Klimatizácia a zdroj tepla je vnútorná nástenná jednotka, zase zdrojom energie je FVE
Použité technológie