Mám záujem
Mám záujem

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

18. januára 2024

Termín spustenia a vydávania poukážok: prvý štvrťrok 2024

Termín ukončenia podávania žiadostí: 2029

Vyčlenená suma: 151,6 miliónov €

Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.

Zvýšenie základnej sadzby o 15 % v prípade likvidácie kotla na tuhé palivo