Mám záujem
Mám záujem

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda: Split vs. Monoblok

22. júna 2023

Pokiaľ ide o tepelné čerpadlá typu vzduch-voda, sú rozdelené do rôznych kategórií podľa zdroja tepelného potenciálu. Ďalší dôležitý rozdiel pri tepelných čerpadlách vzduch-voda spočíva v spôsobe prepojenia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, ktorý ich klasifikuje buď ako splitové alebo ako monoblokové systémy. Pochopenie výhod a nevýhod týchto dvoch typov je rozhodujúce pre konečné rozhodnutie pred inštaláciou na základe relevantných informácií.

Začnime diskusiou o rozdieloch medzi split a monoblokovými systémami tepelných čerpadiel. V split systémoch sa tepelné čerpadlo skladá z dvoch jednotiek – vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky – ktoré sú vzájomne prepojené chladiacim okruhom. To znamená, že plyn vstupuje do domu, čo si vyžaduje servis špecialistu na chladenie. Na druhej strane monoblokové systémy majú celý kompresorový blok umiestnený vo vonkajšej jednotke, pričom vykurovacia voda vstupuje priamo do domu. Vďaka tomuto dizajnu sú monoblokové jednotky tichšie, efektívnejšie a sofistikovanejšie, aj keď sú drahšie. Umožňuje aj jednoduchšiu údržbu, keďže obsluhu zvládne aj inštalatér.

Z hľadiska účinnosti majú monoblokové tepelné čerpadlá miernu výhodu, zvyčajne o 10 až 15 % vyššiu ako split systém. Toto zvýšenie efektívnosti však závisí od výrobcu a konkrétnych prevádzkových podmienok, vrátane veľkosti nehnuteľnosti a potrieb zákazníka. Na druhej strane, pokiaľ ide o cenu, split systém má na vrh. Zatiaľ čo split systém môže stáť približne 8 200 eur, monoblokový systém môže stáť až 12 500 eur.

Bezpečnosť je ďalším aspektom, ktorý treba zvážiť. Split systémy nesú potenciálne bezpečnostné riziko v dôsledku použitia propánu ako chladiva, ktorý je vysoko horľavý. To znamená, že horľavý plyn je prítomný vo vašom dome, čo vyvoláva obavy z možného úniku plynu a výbuchu. Naproti tomu monoblokové systémy toto riziko eliminujú, keďže plyn zostáva obmedzený na vonkajšiu jednotku a do domu sa dostáva len ohriata voda.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že pri splitových systémoch sa správne vetranie technickej miestnosti stáva zodpovednosťou investora. Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku odporúča investorovi v takýchto prípadoch zabezpečiť dostatočné vetranie. Toto preventívne opatrenie je kľúčové z dôvodu prítomnosti vysoko horľavého plynu vo vnútornej jednotke.

Na záver, výber medzi split a monoblokovými tepelnými čerpadlami typu vzduch-voda zahŕňa kompromisy. Delené systémy sú cenovo dostupnejšie, ale vyžadujú si servis špecialistov na chladenie a prinášajú potenciálne bezpečnostné riziká. Na druhej strane monoblokové systémy ponúkajú vyššiu efektivitu, sofistikovanosť a bezpečnosť za vyššiu cenu. Pri rozhodovaní medzi týmito dvoma typmi systémov tepelných čerpadiel je potrebné zvážiť svoj rozpočet, požiadavky na údržbu a bezpečnostné preferencie.