Mám záujem
Mám záujem

V novostavbe v Spišskej Teplici sme inštalovali 16kW tepelné čerpadlo NORDIS  OPTIMUS PRO MONO HOP16WMONO3

V novostavbe v Spišskej Teplici sme úspešne implementovali moderné energetické riešenia, ktoré združujú efektivitu, ekológiu a úsporu nákladov. Majiteľka nehnuteľnosti, hľadajúc ekologický prístup k vykurovaniu, sa rozhodla pre inštaláciu 16 kW tepelného čerpadla NORDIS OPTIMUS PRO MONO HOP16WMONO3. Uvedené tepelné čerpadlo je technologickým zázrakom, navrhnutým na účinné získavanie tepelnej energie z okolitého prostredia, čo poskytuje spoľahlivý a ekologicky udržateľný zdroj tepla pre novostavbu.

Spolu s inštalovaním tepelného čerpadla sme integrovali aj 10120 W fotovoltický systém, ktorý efektívne využíva slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie. Táto kombinácia fotovoltiky a tepelného čerpadla je nielen ekologická, ale má aj obrovský potenciál znížiť náklady na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody až o 90 %.

Aby sme ešte viac zvýšili energetickú efektívnosť systému a umožnili ukladanie nadbytočnej energie, pridali sme 5 kW batériové úložisko. Toto úložisko umožňuje uchovávať prebytočnú energiu z fotovoltického systému na neskoršie využitie, čo prispieva k nezávislosti na vonkajších energetických zdrojoch.

Týmto spôsobom sme vytvorili komplexné a udržateľné energetické riešenie, ktoré nielenže prispieva k ochrane životného prostredia, ale aj šetrí náklady na prevádzku nehnuteľnosti. Veríme, že majiteľka bude spokojná s výkonmi tohto moderného energetického systému a jeho pozitívnym dopadom na životné prostredie a svoje finančné prostriedky.

Použité technológie