Mám záujem
Mám záujem

Penzión BUCK, udržateľná transformácia vykurovania na južnom Slovensku

Lokalita: Tornaľa, južné Slovensko

Rekonštrukcia plynovej kotolne  a inštalácia dvoch nových 12kW tepelných čerpadiel s integráciou solárneho systému.

Tento projekt zahŕňal komplexnú rekonštrukciu plynovej kotolne a výmenu plynového kotla za tepelné čerpadlo a integráciu solárneho systému. Kľúčové prvky tohto transformačného úsilia zahŕňali inštaláciu monoblokových tepelných čerpadiel Nordis spolu so zabudovaním dvoch zásobníkov vody :

300-litrového zásobníka na uspokojenie požiadaviek systému teplej úžitkovej vody (TÚV)

200-litrového zásobníka určeného výlučne na vodu pre ústredné kúrenie.

Dôležitým prvkom tejto transformácie bola aj integrácia fotovoltického (FV) systému s výkonom 10 kW posilneného 15 kW batériou. Táto synergia medzi tepelnými čerpadlami a fotovoltickým systémom maximalizuje využitie energie, čo vedie k pozoruhodným úsporám nákladov. Využitím solárnej energie dosiahol penzión pôsobivé zníženie nákladov na vykurovanie a teplú vodu až o 90 %.

Použité technológie