Mám záujem
Mám záujem

Inštalácia tepelného čerpadla Buderus vo Veľkom Šariši

Základom tejto inštalácie je 14 kW tepelné čerpadlo BUDERUS, technologický zázrak navrhnutý na efektívne získavanie tepelnej energie z okolitého prostredia. Uvedené tepelné čerpadlo, pracujúce s presnosťou, je skonštruované tak, aby nahradilo tradičné plynové vykurovanie, čím sa zabezpečí plynulý prechod na udržateľnejší a ekonomickejší zdroj energie.

Diverzifikované energetické riešenie

Konečným cieľom bolo úplné odstránenie plynu ako primárneho zdroja energie na vykurovanie priestorov aj na prípravu teplej vody (TUV). Tepelné čerpadlo BUDERUS s výkonom 14 kW, pričom sľubuje energetickú účinnosť aj zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Synergia s fotovoltikou

Rozhodujúce je, že toto tepelné čerpadlo je synergicky prepojené so systémom FTV 10 kWp + 15 kW batériového úložiska. FTV so svojou sofistikovanou technológiou funguje v súčinnosti s tepelným čerpadlom na zachytávanie a redistribúciu tepelnej energie. Toto spojenie sa premieta aj do výrazných úspor nákladov s potenciálom znížiť výdavky na vykurovanie a prípravu teplej vody až o 90 %.

Použité technológie