Mám záujem
Mám záujem

Zelená domácnostiam pripravuje nový projekt, v ktorom bude k dispozícii 140 miliónov eur

31. mája 2023

14. marca 2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur. Mimoriadne doplnenie zdrojov je určené na financovanie inštalácií, ktoré sú zhotovitelia schopní ukončiť do 3 mesiacov. Zároveň SIEA pripravuje nový projekt, v ktorom bude k dispozícii 140 miliónov eur.

K žiadostiam, ktoré si domácnosti zaregistrovali na stránke www.zelenadomacnostiam.sk, budú môcť zhotovitelia aktivovať vydávanie poukážok vo štvrtok 23. marca 2023 od 11.00 h až do vyčerpania vyčlenenej sumy. Poukážky k aktivovaným žiadostiam budú vydávané od utorka 28. marca 2023 od 11.00 h.

Dodatočné prostriedky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach SIEA presunula z iných oblastí podpory z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia a rozpočet projektu tým navýšila na možné maximum. Mimoriadne doplnenie 5 miliónov eur má slúžiť najmä na príspevky pre tie inštalácie, pri ktorých je už dodanie technológie isté.

„Chceme, aby boli všetky uvoľnené prostriedky využité, preto vyzývame zhotoviteľov, aby aktivovali iba žiadosti, pri ktorých vedia garantovať dokončenie inštalácie do troch mesiacov od vydania poukážky. Ďalší záujemcovia budú mať šancu využiť podporu z nového projektu, v ktorom bude prostredníctvom Programu Slovensko pre domácnosti k dispozícii 140 miliónov eur, z čoho viac ako 20 miliónov eur bude určených pre Bratislavský kraj. Robíme všetko pre to, aby podpora formou poukážok pokračovala od septembra tohto roka,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Keďže Program Slovensko bol len koncom minulého roka schválený, momentálne sa pripravujú dokumenty, na základe ktorých bude môcť SIEA zabezpečovať administráciu podpory. Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období.

Projekt Zelená domácnostiam bol spustený v roku 2015 ako prvý národný projekt financovaný z európskych fondov. Odvtedy bolo podporených vyše 47 000 inštalácií celkovou sumou viac ako 99 miliónov eur. Len za posledný rok mali domácnosti možnosť čerpať príspevky na inštalácie tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu v celkovej sume 45 miliónov eur. Aktuálne majú domácnosti k dispozícii vydané poukážky v hodnote viac ako 10 miliónov eur, ku ktorým ešte zhotovitelia nepodali žiadosti o preplatenie.